Vítá vás pošumavská dechová hudba ÚHLAVANKA z Klatov.

Kromě klasického dechovkového repertoáru hrajeme populární melodie „Od Bacha po Vlacha“. Zahrajeme vám na kulturních i společenských akcích, k tanci i k poslechu, do pochodu i při posledním rozloučení.


Historie a současnost:


Vznik souboru


Kapela byla založena na podzim roku 1967. Tehdy klatovský trumpetista Antonín Bulka založil dechovou osmičku s původním názvem „Klatovanka“. Po několikaměsíční pilné práci se založením základního notového materiálu, skládajícího se hlavně z ručně psaných partů s vlastní instrumentací, začala kapela pilně zkoušet.

 

Zřizovatelé a názvy

V důsledku změny zřizovatele kapely se měnil i její název. Původní Klatovanka se změnila na Stavbařku a od r. 1972 užívá až dosud název Úhlavanka.

Prvním zřizovatelem byla Stálá divadelní scéna v Klatovech. V roce 1970 se stává zřizovatelem n. p. Zemědělské stavby Klatovy a od r. 1972 přechází kapela pod ZV ROH Západočeské mlékárny v Klatovech. Kratší dobu je u Okresní správy silnic Klatovy a znovu u Zemědělských staveb v Klatovech. Od roku 1983 zdobily uniformy muzikantů Úhlavanky zlaté rybičky – symbol Státního rybářství Klatovy a od roku 1989, kdy se kapela osamostatnila, užívá název Úhlavanka, pošumavská kapela z Klatov. Podle ohlasu veřejnosti lze říci, že je dobrou propagátorkou svého města nejen doma, ale i za hranicemi naší vlasti.Činnost souboru

Jednou z prvních stálých produkcí orchestru se stalo pravidelné vystupování v klatovské kavárně Slavia, kde si kapela získala v krátké době své stálé posluchače. V roce 1972 začíná hrát v souboru trumpetista František Štejnar. Po dobu jeho působení v orchestru se kádr muzikantů téměř neměnil, ale měnila se úroveň produkcí. Svým vysoce profesionálním přístupem k práci se této amatérské kapele jak po stránce muzikální i instrumentální podařilo dosáhnout několika dobrých výsledků. Na povinných hudebních klasifikačních přehrávkách získávala Úhlavanka pravidelně nejvyšší ohodnocení. Natočila několik hudebních snímků v Československém rozhlase, zúčastnila se natáčení Československé televize v pořadu nazvaném „Zastavení v Klatovech“. V roce 1975 byla vybrána Krajským kulturním střediskem v Plzni k účinkování na Dnech družby v NDR.

Úhlavanka se nevyhýbala ani veřejnému měření sil s jinými amatérskými soubory nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Několikrát se zúčastnila soutěžních vystoupení v sousedním Německu s velmi dobrými výsledky, mnohokrát se zúčastnila soutěží v rámci okresu Klatovy i kraje.
 

U dirigentského pultu

Po kratším zastupování této funkce Janem Kličkou a Františkem Čížkem se kapelnictví ujal na delší dobu Otta Tlustý, kterého po jeho odchodu vystřídal Václav Engler. V roce 1976 převzal kapelnické „žezlo“ zpěvák orchestru Jan Červený, který tuto funkci zastává dosud.

Dnes má soubor za sebou více než 45 let činnosti. Po celou dobu svého působení šíří kvalitní hudbu a důstojně reprezentuje město Klatovy. Úhlavanku můžete slyšet a vidět nejen v Klatovech, ale i na mnoha kulturních a společenských akcích v blízkém i vzdálenějším okolí. Kapela šíří slávu české hudby také při zahraničních vystoupeních.

V posledních letech prošla kapela poměrně širokou omlazovací kúrou. Na místa starších hudebníků nastoupili mladí absolventi konzervatoří a lze konstatovat, že je nynější hráčské obsazení orchestru velmi stabilní. Současný stav umožňuje podstatné rozšíření repertoáru orchestru a zařazení technicky náročnějších skladeb. Výsledkem je samozřejmě i zvýšená kvalita hudební produkce.

Standardní obsazení Úhlavanky je jedenáctičlenné. Na přání pořadatele lze tento počet buď zredukovat na klasickou sedmičku, event. na ještě menší počet a nebo naopak počet účinkujících hudebníků rozšířit. To bývá zpravidla při větších akcích, konaných většinou venku v přírodě, při průvodu obcemi, mnohdy s potřebou hraní státní hymny. V tomto případě je nutné přizvat tzv. výpomoci, aby oslavy byly důstojné i po stránce hudební produkce.

Kapelník Úhlavanky je stálým zpěvákem orchestru, ale ne jediným. Na koncertech vystupují s kapelou již po několik let zpěváci známí z rozhlasových a televizních hudebních pořadů, a to Blanka Tůmová, Ivana Zbořilová, Jiří Škvára a někteří další. Je pro diváky a posluchače příjemným zpestřením vidět na vlastní oči umělce, které vídali dosud jen na televizní obrazovce nebo slyšeli na rozhlasových vlnách.

Základní repertoár kapely tvoří převážně písně ze Šumavy a jihu Čech. Celý repertoár Úhlavanky je však mnohem širší a uspokojí jistě každého milovníka dobré muziky, a to nejenom dechovky.